BIM-MANUAL - Graphisoft

BIM-MANUAL

By Graphisoft

  • Release Date: 2014-09-01
  • Genre: Art & Architecture

Description

Detta dokument är framtaget för att beskriva konceptet BIM, förklara nyttan för olika roller inom bygg- och fastighet samt ge exempel på praktiska tillämpningar. Initiativet till denna text är taget av Graphisoft som har sett behovet av en mer generell manual än de mer tekniskt ingående som redan finns. Avsikten är att den som läser dokumentet inte behöver ha några djupa kunskaper inom BIM- eller CAD-teknik för att förstå de olika
kapitlen.